I många år har kyrkan publicerat tre engelska tidskrifter (Friend, New Era och Ensign) samt en tidskrift som har översatts till andra språk (Liahona). Med början i januari 2021 ersätts dessa publikationer med tre tidskrifter som kommer att tjäna människor över hela världen på många språk: Vännen för barn från 3 till 11 år, Vägledning för de unga för ungdomar från 12 till 18 år samt  Liahona för vuxna. De tryckta tidskrifternas längd och format kommer att förändras. Läsarna kan förvänta sig förbättrade digitala tidskrifter på internet och i mobilappar. Digitalt innehåll fortsätter att vara tillgängligt utan kostnad.
 
Varför görs de här ändringarna?
De här globala tidskrifterna kommer att ge ett mer enat budskap till en bredare gruppläsare. Den här förenklingen gör det också möjligt för kyrkan att skicka innehåll till olika områden i världen oftare än någonsin tidigare. Till exempel kommer vissa språk som för närvarande bara får en tidskrift per år att få tidskrifter varannan månad. Flera faktorer – till exempel antal prenumeranter, tillgång på översättare och distributionskapacitet – påverkar hur ofta tidskrifterna publiceras på olika språk.
 
Liahona har blivit mer svensk!
Från januari 2021 utökades det svenska innehållet i tidningen Liahona. Vi går från nuvarande åtta sidor till sexton sidor. (Även det kommande oktobernumret innehåller sexton ”svenska” sidor, men av andra orsaker.) Vi behöver er hjälp med att fylla dessa sexton sidor med läsvärda artiklar. Tänk på att vi har lång tid från färdig artikel till publicering i Liahona. Nu i september 2020 arbetar vi exempelvis med januarinumret 2021. Därför passar nyhetsrelaterade artiklar sämre i Liahona. Information om nya biskopsråd och stavspresidentskap, rapporter från aktiviteter och konferenser passar därför inte så bra att skriva om i Liahona. Denna typ av information kan ha sin plats här i denna Facebookgrupp, så kontakta en av de nuvarande administratörerna för ”snabba” nyheter och kommande evenemang.
 
För artiklar till Liahona ber vi er kontakta Terez Nilsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). I Liahonas lokala sidor skriver vi gärna om trosstärkande upplevelser, inspirerat tjänande, omvändelseberättelser och annat som kan lyfta Liahonas läsare.
 
Prenumeration av LIAHONA
Så här gör man:
Sätt in 85 kr på bankgironummer 5270-5092
Skriv tidningens namn och språk: Liahona svenska.
Skriv namn och adress till den som ska ha tidningen.
Viktig information från distributionscentret:
Det tar tre månader från betalningen tills det första numret av Liahona dyker upp. Man får inte längre en påminnelse när det är dags att förnya prenumerationen. På baksidan av Liahonas bilaga Vännens omslag ser man när ens prenumeration går ut. För att prenumerationen ska löpa utan uppehåll behöver man göra en ny insättning tre månader innan den går ut.
Du kan också förnya din prenumeration på kyrkans hemsida.