Varför Folkbibeln?

 

Folkbibeln 

 Svenska Folkbibeln har varit till glädje för Sveriges bibelläsare sedan 1998. Nu har även version 2015 kommit.
Vår bibeltext är frukten av ett mångårigt arbete av kunniga bibelforskare med djup kärlek till Bibeln som Guds ord.
Med mer än över en halv miljon exemplar i tryck är Svenska Folkbibeln en väl etablerad översättning
som också fått mycket positiv kritik både för sin trohet mot grundtexten och för sitt språk.
För många det självklara valet, för alla en Bibel att lita på!