Hur Kristus är både Fadern och Sonen — Han skall medla och bära sitt folks överträdelser — De och alla de heliga profeterna är hans avkomlingar — Han åstadkommer uppståndelsen — Små barn har evigt liv. Omkring 148 f Kr.
 
  1 Och nu sade Abinadi till dem: Jag vill att ni skall förstå att aGud själv skall komma ned bland människobarnen och båterlösa sitt folk.
  2 Och eftersom han abor i köttet skall han kallas Guds Son, och eftersom han underkastat köttet bFaderns vilja, är han Fadern och Sonen —
  3 Fadern aeftersom han bavlades genom Guds kraft, och Sonen på grund av köttet. Sålunda blir han Fadern och Sonen —
  4 och de är aen enda Gud, ja, himlens och jordens sanne bevige cFader.
  5 Och sålunda underkastas köttet Anden, eller Sonen Fadern, som är en enda Gud. Han autsätts för frestelse och ger inte efter för frestelsen, utan låter sig bli hånad och bgisslad och utdriven och cförnekad av sitt eget folk.
  6 Och efter allt detta, sedan han utfört många mäktiga underverk bland människobarnen, skall han ledas, ja, alldeles asom Jesaja sade: Liksom ett får är tyst inför den som klipper det så böppnade han inte sin mun.
  7 Ja, så skall han bli ledd, akorsfäst och dödad, i det att köttet blir underkastat till och med döden och bSonens vilja införlivas i Faderns vilja.
  8 Och så bryter Gud adödens band efter att ha vunnit bseger över döden och ger Sonen makt att cmedla för människobarnen —
  9 då han uppstigit till himlen, hyser innerlig barmhärtighet, är fylld av medlidande med människobarnen, står mellan dem och rättvisan, har brutit dödens band, har tagit på asig deras ondska och deras överträdelser, har återlöst dem och btillfredsställt rättvisans krav.
  10 Och nu säger jag er: Vilka skall tillkännage hans släkte? Se, jag säger er att när hans själ har gjorts till ett offer för synd skall han se sina aavkomlingar. Och vad säger ni nu? Och vilka skall bli hans avkomlingar?
  11 Se jag säger er att var och en som har hört aprofeternas ord, ja, alla de heliga profeter som profeterat om Herrens ankomst — jag säger er att alla de som har hörsammat deras ord och trott på att Herren skulle återlösa sitt folk och har sett fram emot den dagen för att få sina synders förlåtelse, jag säger er att dessa är hans avkomlingar, eller, de är bGuds rikes arvingar.
  12 Ty dessa är de vars synder ahan har burit. Dessa är de för vilka han har dött för att återlösa dem från deras överträdelser. Och är då inte de hans avkomlingar?
  13 Ja, är inte profeterna det också, var och en som har öppnat sin mun för att profetera och som inte har fallit i överträdelse, jag menar alla de heliga profeterna ända sedan världens begynnelse? Jag säger er att de är hans avkomlingar.
  14 Och dessa är de som har aförkunnat frid, som har bringat glädjebud om det som är gott, som har förkunnat frälsning och sagt till Sion: Din Gud regerar!
  15 Och o, hur ljuvliga var inte deras fötter på bergen!
  16 Och vidare: Hur ljuvliga är inte deras fötter på bergen, vilka ännu förkunnar frid!
  17 Och vidare: Hur ljuvliga är inte deras fötter på bergen som härefter skall förkunna frid, ja, från denna stund och för evigt!
  18 Och se, jag säger er att detta inte är allt. Ty o, hur ljuvliga är inte hans afötter på bergen som bringar glädjebud, som är bfridens grundare, ja, Herren själv, som har återlöst sitt folk. Ja, han som har förunnat sitt folk frälsning.
  19 Ty vore det inte för den återlösning som han har utfört för sitt folk, vilken var beredd från världens agrundläggning, jag säger er att vore det inte för denna skulle hela människosläktet oundvikligen ha bgått förlorat.
  20 Men se, dödens band skall brytas och Sonen regerar och har makt över de döda. Därför åstadkommer han de dödas uppståndelse.
  21 Och det kommer en uppståndelse, ja, en aförsta uppståndelse, ja, en uppståndelse för dem som har funnits, och som finns och som skall finnas ända fram till Kristi uppståndelse — ty så skall han kallas.
  22 Och alla profeterna, och alla de som har trott på deras ord, eller, alla de som har hållit Guds bud, skall komma fram i den första uppståndelsen, ty de utgör den första uppståndelsen.
  23 De uppreses för att abo hos Gud som har återlöst dem. På så sätt har de evigt liv genom Kristus, som har bbrutit dödens band.
  24 Och det är dessa som har del i den första uppståndelsen, och det är dessa som har dött i sin okunnighet innan Kristus kom, utan att ha fått afrälsning förkunnad för sig. Och på så sätt åstadkommer Herren deras återställelse, och de har del i den första uppståndelsen eller har evigt liv, eftersom de har återlösts av Herren.
  25 Och även små abarn har evigt liv.
  26 Men se och afrukta och bäva inför Gud, ty ni borde bäva. Ty Herren återlöser inga sådana som bgör uppror mot honom och cdör i sina synder. Ja, alla de som har förgåtts i sina synder ända sedan världens begynnelse, som medvetet har gjort uppror mot Gud, som har känt till Guds bud och inte ville hålla dem, det är ddessa som einte har någon del i den första uppståndelsen.
  27 Borde ni då inte bäva? Ty frälsning kommer inte till sådana, ty Herren har inte återlöst sådana. Inte heller kan Herren återlösa sådana, ty han kan inte motsäga sig själv, ty han kan inte förneka arättvisan när den har sin fordran.
  28 Och nu säger jag er att tiden skall komma då Herrens frälsning skall aförkunnas för varje nation, släkte, tungomål och folk.
  29 Ja, Herre, dina aväktare skall upphäva sin röst. Med en röst skall de sjunga, ty de skall med egna ögon se när Herren bringar åter Sion.
  30 Brist ut i jubel och sjung tillsammans ni Jerusalems öde platser, ty Herren har tröstat sitt folk, han har återlöst Jerusalem.
  31 Herren har blottat sin heliga arm inför alla nationernas ögon, och alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning.