Kapitel 5

Sättet att välsigna sakramentsvinet förklaras. Omkring 401–421 e Kr.
 
  1 Detta är asättet att välsigna vinet: Se, de tog bägaren och sade:
  2 O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn att välsigna och helga detta avin för alla deras själar som dricker därav, så att de kan göra det btill minne av din Sons blod som utgöts för dem, så att de kan betyga för dig, o Gud, du evige Fader, att de alltid minns honom, så att de kan ha hans Ande hos sig. Amen.