Kapitel 4

Förklaring av hur äldster och präster välsignar sakramentsbrödet. Omkring 401–421 e Kr.
 
  1 Detta är asättet varpå deras bäldster och präster välsignade Kristi kött och blod åt kyrkan. Och de cvälsignade det enligt Kristi befallningar varför vi vet att det är rätt, och äldsten eller prästen förrättade det.
  2 Och de föll på knä tillsammans med församlingen och bad till Fadern i Kristi namn och sade:
  3 O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn att välsigna och helga detta abröd för alla deras själar som äter därav, så att de kan göra det btill minne av din Sons kropp och betyga för dig, o Gud, du evige Fader, att de är villiga att ta på sig cdin Sons namn och alltid minnas honom samt hålla de bud som han har givit dem, så att de alltid kan ha hans dAnde hos sig. Amen.