Kapitel 3

Äldster ordinerar präster och lärare genom handpåläggning. Omkring 401–421 e Kr.
 
  1 Sättet varpå lärjungarna, som kallades kyrkans aäldster, bordinerade präster och lärare:
  2 Sedan de hade bett till Fadern i Kristi namn lade de händerna på dem och sade:
  3 I Jesu Kristi namn ordinerar jag dig till präst (eller om han skall bli lärare: ordinerar jag dig till lärare), till att predika omvändelse och asyndernas förlåtelse genom Jesus Kristus och genom ståndaktighet i tron på hans namn intill änden. Amen.
  4 Och på det sättet aordinerade de präster och lärare enligt Guds bgåvor och kallelser till människor. Och de ordinerade dem genom cden Helige Andens kraft som var i dem.