Kapitel 2

Jesus gav de tolv nephitiska lärjungarna makt att förläna den Helige Andens gåva. Omkring 401–421 e Kr.
 
  1 Kristi ord som han talade till sina alärjungar, de tolv som han hade utvalt då han lade sina händer på dem:
  2 Och han kallade dem vid namn och sade: Ni skall åkalla Fadern i mitt namn i mäktig bön. Och sedan ni har gjort detta skall ni ha amyndighet att bge den Helige Anden till den som ni lägger chänderna på. Och i mitt namn skall ni ge den, ty så gör mina apostlar.
  3 Och Kristus talade dessa ord till dem när han uppenbarade sig för dem första gången. Och mängden hörde det inte, men lärjungarna hörde det. Och på alla som de alade händerna på föll den Helige Anden.