Kapitel 1

Moroni skriver till gagn för lamaniterna — De nephiter som inte förnekar Kristus avrättas. Omkring 401–421 e Kr.
 
  1 NU hade jag, aMoroni, sedan jag avslutat mitt sammandrag av berättelsen om Jareds folk inte tänkt skriva mer, men jag har ännu inte omkommit. Och jag ger mig inte tillkänna för lamaniterna för att de inte skall förgöra mig.
  2 Ty se, deras akrig inbördes är mycket våldsamma, och på grund av sitt hat bavrättar de varje nephit som inte vill förneka Kristus.
  3 Och jag, Moroni, kommer inte att aförneka Kristus. Därför vandrar jag varthelst jag kan för mitt eget livs säkerhets skull.
  4 Därför skriver jag ytterligare något, tvärtemot det jag hade tänkt. Ty jag hade inte tänkt skriva mer, men jag skriver ytterligare något som möjligtvis kan bli av värde för mina bröder lamaniterna någon gång i framtiden, enligt Herrens vilja.