Tre vittnen och själva verket skall stå som vittnesbörd om Mormons boks sannfärdighet.
 
  1 Och jag, Moroni, har skrivit de ord som jag fick befallning om, så som jag minns dem, och jag har talat om för dig vad jag har aförseglat. Rör dem därför inte i avsikt att översätta, ty detta är dig förbjudet, utom när det framdeles är enligt Guds visdom.
  2 Och se, du kan få förmånen att visa plåtarna för adem som skall hjälpa till att frambringa detta verk.
  3 Och för atre skall de visas genom Guds makt. Därför skall de förvisso bveta att dessa ting är csanna.
  4 Och genom tre avittnens mun skall dessa ting stadfästas. Och de tres vittnesbörd och detta verk, vari Guds makt skall visas, och även hans ord, varom Fadern, Sonen och den Helige Anden bär vittne — och allt detta skall stå som ett vittnesbörd mot världen på den yttersta dagen.
  5 Och om så är att de omvänder sig och akommer till Fadern i Jesu namn skall de bli mottagna i Guds rike.
  6 Och om så är att jag inte har någon myndighet över dessa ting, döm själva. Ty ni skall veta att jag har myndighet när ni ser mig, och vi står inför Gud på den yttersta dagen. Amen.