Mormons boks framkomst är ett tecken på att Herren har börjat insamla Israel och fullborda sina förbund — De som förkastar hans uppenbarelser och gåvor i de sista dagarna skall drabbas av förbannelse. Omkring 34–35 e Kr.
 
  1 Och se, nu säger jag er att när Herren i sin visdom anser det lämpligt att dessa uppteckningar skall akomma till icke-judarna enligt sitt ord, då skall ni veta att det bförbund som Fadern har slutit med Israels barn om deras återställelse till sina arveländer redan börjar fullbordas.
  2 Och ni kan veta att alla Herrens ord som har talats av de heliga profeterna skall fullbordas. Och ni behöver inte säga att Herren afördröjer sin ankomst till Israels barn.
  3 Och ni behöver inte intala er i era hjärtan att de ord som har talats är förgäves, ty se, Herren skall minnas det förbund han har slutit med sitt folk av Israels hus.
  4 Och då ni ser dessa ord komma fram bland er borde ni inte längre förakta Herrens verk, ty hans arättvisas bsvärd är i hans högra hand. Och se, om ni på den dagen föraktar hans verk skall han strax låta det drabba er.
  5 aVe den som bföraktar Herrens verk. Ja, ve den som cförnekar Kristus och hans verk!
  6 Ja, ave den som förnekar Herrens uppenbarelser och som säger att Herren inte längre verkar genom uppenbarelse eller genom profetia eller genom bgåvor eller genom tungomål eller genom helbrägdagörelse eller genom den Helige Andens kraft!
  7 Ja, och ve den som på den dagen för avinnings skull säger att binga underverk kan ske genom Jesus Kristus. Ty den som gör detta skall bli lik cförtappelsens son för vilken det enligt Kristi ord inte fanns någon barmhärtighet!
  8 Ja, och ni behöver inte längre abespotta eller bförakta eller håna vare sig cjudarna eller någon del av återstoden av Israels hus. Ty se, Herren kommer ihåg sitt förbund med dem, och han skall handla mot dem enligt det som han har svurit.
  9 Därför skall ni inte tro att ni kan vända Herrens högra hand till den vänstra, så att han inte kan döma och därmed fullborda det förbund som han har slutit med Israels hus.