Vid Kristi andra ankomst skall de högmodiga och ogudaktiga brinna som stubb — Elia skall återvända före den stora och fruktansvärda dagen — Jämför Malaki 4. Omkring 34 e Kr.
 
  1 Ty se, dagen kommer som skall abrinna som en ugn. Och alla de bhögmodiga, ja, alla de som handlar ogudaktigt, skall bli som stubb, och dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Härskarornas Herre, så att varken rot eller gren skall lämnas kvar av dem.
  2 Men för er som fruktar mitt namn skall aRättfärdighetens Son stå upp med läkedom i sina vingar. Och ni skall gå ut och bväxa upp som ckalvar i båset.
  3 Och ni skall atrampa ned de ogudaktiga, ty de skall vara aska under era fotsulor på den dag då jag skall göra detta, säger Härskarornas Herre.
  4 Kom ihåg min tjänare Moses lag som jag gav honom på aHoreb för hela Israel tillsammans med stadgarna och lagarna.
  5 Se, jag skall sända er profeten aElia innan Herrens bstora och fruktansvärda dag kommer.
  6 Och han skall avända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår jorden med en förbannelse.