Jesaja talar som Messias — Messias skall tala som de lärda — Han skall hålla fram ryggen åt dem som slår honom — Han skall inte bringas på skam — Jämför Jesaja 50. Omkring 559–545 f Kr.
 
  1 Ja, ty så säger Herren: Har jag övergivit er, eller har jag stött bort er för evigt? Ty så säger Herren: Var är er mors skiljebrev? Till vem har jag förskjutit er eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er? Ja, till vem har jag sålt er? Se, för er ondskas skull har ni asålt er själva, och för era överträdelsers skull är er moder förskjuten.
  2 Därför fanns ingen där när jag kom. När jag aropade, ja, då var där ingen som svarade. O Israels hus, har min arm alls förkortats så att den inte kan återlösa, eller har jag ingen makt till att befria? Se, med min tillrättavisning uttorkar jag bhavet, jag gör deras cfloder till vildmark och får deras dfisk att stinka eftersom vattnen är uttorkade, och de dör av törst.
  3 Jag kläder himlarna i amörker och jag gör av bsäckväv deras klädnad.
  4 Herren Gud har givit mig de lärdas atunga så att jag förstår att tala ett ord i rättan tid till dig, o Israels hus. När ni är trötta väcker han morgon efter morgon. Han väcker mitt öra till att höra som de lärda.
  5 Herren Gud har öppnat mitt aöra, och jag var inte upprorisk, inte heller vände jag ryggen till.
  6 Jag höll fram min rygg åt aden som slog mig och mina kinder åt dem som slet bort skägget. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.
  7 Ty Herren Gud skall hjälpa mig, därför skall jag inte bringas på skam. Därför gjorde jag mitt ansikte hårt som flinta, och jag vet att jag inte skall skämmas.
  8 Och Herren är nära, och han rättfärdigar mig. Vem skall då tvista med mig? Låt oss stå fram tillsammans. Vem är min motståndare? Låt honom komma nära mig så skall jag slå honom med min muns styrka.
  9 Ty Herren Gud skall hjälpa mig. Och se, alla de som afördömer mig skall åldras som en klädnad, och mal skall förtära dem.
  10 Vem finns bland er som fruktar Herren, som lyder hans tjänares aröst, som vandrar i mörkret och inte har något ljus?
  11 Se, alla ni som tänder en eld, som omger er med gnistor, vandrar i ljuset från aer eld och från gnistorna som ni har antänt. Detta skall ni få av min hand: Ni skall lägga er ned i sorg.