Omvända icke-judar skall räknas till förbundsfolket — Många lamaniter och judar skall tro på ordet och bli behagliga — Israel skall återupprättas och de ogudaktiga förgöras. Omkring 559–545 f Kr.
 
  1 Och se, mina älskade bröder, nu skall jag tala till er. Ty jag, Nephi, vill inte låta er tro att ni är mer rättfärdiga än icke-judarna kommer att vara. Ty se, om ni inte lyder Guds befallningar skall ni alla gå under på samma sätt, och ni skall inte tro att icke-judarna på grund av de ord som talats helt kommer att förgöras.
  2 Ty se, jag säger er att alla bland icke-judarna som omvänder sig tillhör Herrens aförbundsfolk, och alla de bjudar som inte omvänder sig skall bli förskjutna. Ty Herren sluter inte förbund med någon, utom med dem som comvänder sig och tror på hans Son, som är Israels Helige.
  3 Och nu vill jag profetera något mera om judarna och icke-judarna. Ty sedan den bok om vilken jag talat har kommit fram och skrivits för icke-judarna och åter förseglats åt Herren, kommer det att finnas många som atror de ord som har skrivits. Och bde skall föra ut dem till återstoden av våra avkomlingar.
  4 Och då skall återstoden av våra avkomlingar få kunskap om oss, hur vi kom från Jerusalem och att de är ättlingar till judarna.
  5 Och Jesu Kristi evangelium skall förkunnas bland adem, varför bde åter skall få ckunskap om sina fäder och likaså den kunskap om Jesus Kristus som fanns bland deras fäder.
  6 Och då skall de glädjas, ty de skall veta att detta är en välsignelse till dem av Guds hand. Och deras förmörkande fjäll skall börja falla från deras ögon, och det skall inte gå många släktled bland dem förrän de är ett arent och behagligt folk.
  7 Och det skall ske att ajudarna som är förskingrade också skall bbörja tro på Kristus. Och de skall börja insamlas i hela landet, och alla som tror på Kristus skall även bli ett behagligt folk.
  8 Och det skall ske att Herren Gud skall påbörja sitt verk bland alla nationer, släkter, tungomål och folk för att åstadkomma sitt folks återupprättelse på jorden.
  9 Och med rättfärdighet skall aHerren Gud bdöma de fattiga och med rättvisa skipa rätt åt de cödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars andedräkt skall han dräpa de ogudaktiga.
  10 Ty atiden kommer med hast då Herren Gud skall förorsaka en stor bdelning bland folket, och de ogudaktiga skall han förgöra. Och han skall cskona sitt folk, ja, även om så är att han måste dförgöra de ogudaktiga genom eld.
  11 Och arättfärdighet skall vara bältet kring hans höfter och trofasthet bältet kring hans midja.
  12 Och då skall vargen abo med lammet, och leoparden skall ligga tillsammans med killingen, och kalven och det unga lejonet och gödboskapen skall vara tillsammans, och ett litet barn skall leda dem.
  13 Och kon och björnen skall beta, deras ungar skall ligga ned tillsammans och lejonet skall äta hö liksom oxen.
  14 Och dibarnet skall leka invid huggormens hål och det avvanda barnet skall lägga sin hand på giftormens bo.
  15 Ingenstans på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty jorden skall vara full av kunskapen om Herren, liksom vattnen täcker havet.
  16 Därför skall det som rör aalla nationer tillkännages, ja, allt skall btillkännages för människobarnen.
  17 Det finns inget som är hemligt som inte skall auppenbaras. Det finns ingen mörkrets gärning som inte skall komma fram i ljuset, och det finns inget som är förseglat på jorden som inte skall upplåtas.
  18 Därför skall allt som har uppenbarats för människobarnen uppenbaras på den dagen, och Satan skall under lång tid ainte längre ha makt över människobarnens hjärtan. Och nu, mina älskade bröder, slutar jag mitt tal.