Många icke-judar skall förkasta Mormons bok — De skall säga: Vi behöver ingen mer bibel — Herren talar till många nationer — Han skall döma världen utifrån de böcker som skall skrivas. Omkring 559–545 f Kr.
 
  1 Men se, det skall finnas många — på den dagen då jag skall börja utföra ett aunderbart verk bland dem så att jag kan komma ihåg mina bförbund jag har slutit med människobarnen, och så att jag för candra gången åter kan sträcka ut min hand för att återvinna mitt folk som är av Israels hus,
  2 och likaså att jag kan komma ihåg de löften jag har givit till dig, Nephi, och även till din far, att jag skulle komma ihåg era avkomlingar, och att era avkomlingars aord skulle gå ut ur min mun till era avkomlingar. Och mina ord skall btränga fram till jordens ändar som ett cbaner för mitt folk som är av Israels hus,
  3 och eftersom mina ord skall tränga fram — skall många av icke-judarna säga: En abibel! En bibel! Vi har en bibel och det kan inte finnas någon mer bibel.
  4 Men så säger Herren Gud: O dårar, de skall ha en bibel, och den skall gå ut från ajudarna, mitt gamla förbundsfolk. Och hur tackar de bjudarna för den cbibel som de får från dem? Ja, vad menar icke-judarna? Kommer de ihåg judarnas mödor och arbete och smärta och deras flit i att inför mig frambringa frälsning åt icke-judarna?
  5 O ni icke-judar! Har ni kommit ihåg judarna, mitt gamla förbundsfolk? Nej. I stället har ni förbannat dem och har ahatat dem och har inte sökt att återupprätta dem. Men se, jag skall låta allt detta komma över era egna huvuden, ty jag, Herren, har inte glömt mitt folk.
  6 Du dåre som säger: En abibel! Vi har en bibel och behöver ingen mer bibel. Har ni fått någon bibel utom den genom judarna?
  7 Vet ni inte att det finns fler nationer än en? Vet ni inte att jag, Herren er Gud, har askapat alla människor och att jag kommer ihåg dem som finns på havets böar, och att jag härskar i himlarna ovan och på jorden nedan, och att jag för fram mitt ord till människobarnen, ja, till alla jordens nationer?
  8 Varför knotar ni över att ni skall få mera av mitt ord? Vet ni inte att atvå nationers bvittnesbörd är för er ett bevis på att jag är Gud och att jag kommer ihåg den ena nationen lika väl som den andra? Därför talar jag samma ord till den ena nationen som till den andra. Och när de två cnationerna kommer samman skall även de två nationernas vittnesbörd komma samman.
  9 Och jag gör detta så att jag kan bevisa för många att jag är adensamme i går, i dag och i evighet och att jag sänder ut mina ord efter mitt eget behag. Och ni skall inte tro att jag, för att jag har sagt ett bord, inte kan säga ett ord till, ty mitt verk är ännu inte fullbordat. Det blir det inte heller förrän människosläktet är till ända, inte heller från den stunden och för evigt.
  10 För att ni har en bibel skall ni inte tro att den innehåller alla mina aord. Inte heller skall ni tro att jag inte har låtit mera skrivas.
  11 Ty jag befaller aalla människor, både i öster och i väster och i norr och i söder och på havets öar, att de skall bskriva de ord som jag talar till dem. Ty enligt de cböcker som skall skrivas skall jag ddöma världen, varje människa efter hennes gärningar, enligt det som är skrivet.
  12 Ty se, jag skall tala till ajudarna och de skall skriva det. Och jag skall även tala till nephiterna och de skall bskriva det. Och jag skall även tala till de andra stammarna av Israels hus, som jag har fört bort, och de skall skriva det. Och jag skall även tala till calla jordens nationer och de skall skriva det.
  13 Och det skall ske att ajudarna skall få nephiternas ord, och nephiterna skall få judarnas ord. Och nephiterna och judarna skall få Israels bförlorade stammars ord, och Israels förlorade stammar skall få nephiternas och judarnas ord.
  14 Och det skall ske att mitt folk, som är av aIsraels hus, skall samlas hem till sina egendomsländer, och mitt ord skall även samlas till bett. Och jag skall visa dem som strider mot mitt ord och mot mitt folk, som är av cIsraels hus, att jag är Gud och att jag dslöt förbund med Abraham om att jag skulle komma ihåg hans eavkomlingar fför evigt.