På tusenårsdagen skall alla människor prisa Herren — Han skall bo bland dem — Jämför Jesaja 12. Omkring 559–545 f Kr.
 
  1 Och på den dagen skall du säga: O Herre, jag vill prisa dig. Fastän du var vred på mig har din vrede vänts bort, och du tröstade mig.
  2 Se, Gud är min frälsning, jag skall aförtrösta och inte frukta, ty Herren bJehova är min styrka och min sång, och han har även blivit min frälsning.
  3 Därför skall ni med fröjd ösa avatten ur frälsningens källor.
  4 Och på den dagen skall ni säga: aPrisa Herren, åkalla hans namn, förkunna hans gärningar bland folken, kungör att hans namn är upphöjt.
  5 aLovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Detta är känt över hela jorden.
  6 aRopa högt och jubla, ni Sions invånare, ty stor är Israels Helige mitt ibland er.