Isais stam (Kristus) skall döma i rättfärdighet — Kunskapen om Gud skall täcka jorden under tusenårsriket — Herren skall uppresa ett baner och samla in Israel — Jämför Jesaja 11. Omkring 559–545 f Kr.
 
  1 Och ett askott skall skjuta fram ur bIsais cstam, och en gren skall växa fram ur hans rötter.
  2 Och på honom skall aHerrens Ande vila, visdomens och förståndets ande, rådens och maktens ande, den ande som ger kunskap och Herrens fruktan,
  3 och skall ge honom klart förstånd i Herrens fruktan, och han skall varken adöma efter vad hans ögon ser eller skipa rätt efter vad hans öron hör.
  4 Utan med arättfärdighet skall han döma de fattiga och med rättvisa bskipa rätt åt de cödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars andedräkt skall han döda de ogudaktiga.
  5 Och rättfärdighet skall vara bältet kring hans höfter och trofasthet bältet kring hans amidja.
  6 Även vargen skall bo tillsammans med lammet, och leoparden skall ligga tillsammans med killingen, och kalven och det unga lejonet och gödboskapen skall vara tillsammans, och ett litet barn skall valla dem.
  7 Och kon och björnen skall gå och beta, deras ungar skall ligga ned tillsammans, och lejonet skall äta hö liksom oxen.
  8 Och dibarnet skall leka invid huggormens hål, och det avvanda barnet skall lägga sin hand på abasiliskens bo.
  9 De skall ainte göra vad ont och fördärvligt är på hela mitt heliga berg, ty jorden skall vara full av bkunskapen om Herren, liksom vattnen täcker havet.
  10 Och på aden dagen skall det finnas en bIsais rot som står som ett baner för folken. cDit skall dicke-judarna söka sig, och hans vila skall vara härlig.
  11 Och det skall ske på den dagen att Herren för aandra gången åter skall sträcka ut sin hand för att från Assyrien och från Egypten och från Patros och från Nubien och från Elam och från Sinear och från Hamat och från havets öar återvinna den återstod av sitt folk som finns kvar.
  12 Och han skall resa upp ett abaner för nationerna och skall samla bIsraels fördrivna och csamla in Judas förskingrade från jordens fyra hörn.
  13 Efraims aavund skall även upphöra och Judas motståndare skall bli avskurna. Efraim skall inte bavundas cJuda, och Juda skall inte hemsöka Efraim.
  14 Men de skall aslå ned på filisteernas axlar västerut, tillsammans skall de ta byte av österlänningarna. De skall lägga sin hand på Edom och Moab, och Ammons barn skall lyda dem.
  15 Och Herren skall fullständigt aödelägga Egyptiska havets vik, och med sin mäktiga vind skall han skaka sin hand över floden, och han skall klyva den i sju bäckar och göra så att man torrskodd kan gå över.
  16 Och där skall bli en abanad väg från Assyrien för den återstod av hans folk som finns kvar, liksom det var för Israel den dag då de drog upp ur Egyptens land.