Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till John Murdock i augusti 1832 i Hiram i Ohio. Även om det sedan 1876 har stått i upplagor av Läran och förbunden att denna uppenbarelse gavs i Kirtland i augusti 1833, bekräftar tidigare upplagor och andra historiska uppteckningar att nu nämnda uppgift är korrekt.
 
1–8: John Murdock kallas att förkunna evangeliet, och de som tar emot honom tar emot Herren och skall få barmhärtighet.
 
  1 SE, så säger Herren till min tjänare John Murdock: Du är kallad att bege dig till länderna österut och gå från hus till hus, från by till by och från stad till stad för att mitt under aförföljelse och ogudaktighet förkunna mitt eviga evangelium för deras invånare.
  2 Och den som atar emot dig tar emot mig, och du skall få kraft att förkunna mitt ord med min Helige Andes btillkännagivelse.
  3 Och den som tar emot dig asom ett litet barn tar emot mitt brike, och välsignade är de, ty de skall få cbarmhärtighet.
  4 Och den som aförkastar dig skall med sitt hus bli förkastad av min Fader, och du skall två dina bfötter på avskilda platser längs vägen som ett vittnesbörd mot dem.
  5 Och se och ge akt, jag akommer snart för att hålla bdom, för att övertyga alla om de gudlösa gärningar de har begått mot mig, så som det är skrivet om mig i boken.
  6 Och se, sannerligen säger jag dig att det inte är nödvändigt att du ger dig av förrän du har sörjt för dina barn och med omtanke sänt dem till biskopen i Sion.
  7 Och om några år kan även du, om du önskar det av mig, fara upp till det goda landet för att besitta din arvedel.
  8 Annars skall du fortsätta predika mitt evangelium atills du tas bort. Amen.