Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 15 mars 1833 (History of the Church, 1:333) Uppenbarelsen riktar sig till Frederick G Williams som nyligen utsetts till rådgivare i första presidentskapet.
 
1–2: Herren ger en befallning rörande inträde i den förenade orden.
 
  1 SANNERLIGEN, så säger Herren: Jag ger den aförenade orden, bildad i överensstämmelse med den förut givna befallningen, en uppenbarelse och befallning angående min tjänare Frederick G Williams, att ni skall uppta honom i er orden. Vad jag säger till en säger jag till alla.
  2 Och vidare säger jag till dig, min tjänare Frederick G Williams, att du skall vara en livaktig medlem av denna orden, och i den mån du är trofast i att hålla alla tidigare befallningar skall du bli välsignad för evigt. Amen.