Uppenbarelse och profetia om krig given genom profeten Joseph Smith den 25 december 1832 (History of the Church, 1:301–302). Detta kapitel togs emot vid en tidpunkt då bröderna funderade över och samtalade om afrikaner i slaveri på den amerikanska kontinenten och människobarnen i slaveri över hela världen.
 
1–4: Krig förutsägs mellan Nordstaterna och Sydstaterna; 5–8: Stora olyckor kommer att falla över jordens alla invånare.
 
  1 SANNERLIGEN, så säger Herren om de krig som inom kort kommer att äga rum, med början med uppror i aSouth Carolina, och vilka till sist slutar med död och elände för många själar:
  2 Tiden skall komma då akrig skall utgjutas över alla nationer och börja på denna plats.
  3 Ty se, Sydstaterna skall skilja sig från Nordstaterna, och Sydstaterna skall kalla på andra nationer, ja, själva Storbritannien som det kallas, och de skall även kalla på andra nationer för att kunna försvara sig mot andra nationer; och sedan skall akrig utgjutas över alla nationer.
  4 Och efter många dagar skall det ske att aslavar skall sätta sig upp mot sina herrar, som skall vara rustade och övade för krig.
  5 Och det skall även ske att återstoden som är kvar i landet skall rusta sig och bli ytterst vreda och skall plåga icke-judarna med en svår plåga.
  6 Och så skall jordens invånare asörja för svärdets och blodsutgjutelsernas skull, och genom bhungersnöd och plågor och jordbävningar och himlens tordön, och även genom våldsamma och intensiva blixtar skall jordens invånare få känna en allsmäktig Guds vrede och förbittring och ctuktande hand tills den bestämda förödelsen fullständigt har gjort dslut på alla nationer,
  7 så att de heligas rop och de heligas ablod inte längre skall nå upp till Herren bSebaots öron från jorden om hämnd på sina fiender.
  8 aStå därför på heliga platser och låt er inte rubbas förrän Herrens dag kommer, ty se, den kommer bsnart, säger Herren. Amen.