Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i mars 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G William kallas att vara högpräst och rådgivare i det höga prästadömets presidentskap. De historiska uppteckningarna visar att när denna uppenbarelse togs emot i mars 1832 kallades Jesse Gause till ämbetet som rådgivare till Joseph Smith i presidentskapet. Men när han inte förmådde fortsätta på ett sätt som var förenligt med denna utnämning, blev kallet senare överfört till Frederick G Williams. Uppenbarelsen (daterad mars 1832) bör betraktas som ett steg mot det formella organiserandet av första presidentskapet. Speciellt nämns kravet på ämbetet som rådgivare i denna grupp och den förklarar utnämningens höga rang. Broder Gause verkade under en tid, men uteslöts ur kyrkan i december 1832. Broder Williams ordinerades till det angivna ämbetet den 18 mars 1833.
 
1–2: Rikets nycklar innehas alltid av första presidentskapet; 3–7: Om Frederick G Williams är trofast i sitt tjänande skall han få evigt liv.
 
  1 SANNERLIGEN, sannerligen säger jag dig, min tjänare Frederick G Williams: Lyssna till hans röst som talar, till Herrens er Guds ord och hörsamma den kallelse varmed du är kallad, ja, att vara en ahögpräst i min kyrka och en rådgivare åt min tjänare Joseph Smith den yngre,
  2 åt vilken jag har givit rikets anycklar, vilka alltid tillhör det höga prästadömets bpresidentskap.
  3 Därför erkänner jag förvisso honom och skall välsigna honom och även dig i den mån du är trofast i fråga om råd, i ämbetet som jag har bestämt åt dig, i att alltid be, högt och i ditt hjärta, offentligt såväl som i enskildhet och även i din verksamhet med att förkunna evangeliet i de levandes land och bland dina bröder.
  4 Och genom att göra detta gör du den största nyttan för dina medmänniskor och bidrar till hans aära som är din Herre.
  5 Var därför trofast. Verka i det ämbete vartill jag har utsett dig. aHjälp de svaga, lyft upp händerna som hänger ned och bstyrk de cmatta knäna.
  6 Och om du är trofast intill änden skall du få aodödlighetens krona och bevigt liv i de cboningar som jag har berett i min Faders hus.
  7 Se och ge akt: Detta är Alfa och Omegas, ja, Jesu Kristi ord. Amen.