Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i mars 1832 (History of the Church, 1:257).
 
1–5: Stephen Burnett och Eden Smith kallas att predika på den plats de själva väljer.
 
  1 SANNERLIGEN, så säger Herren till dig min tjänare Stephen Burnett: Gå ut, gå ut i världen och apredika evangeliet för varje levande varelse som kommer inom hörhåll för ljudet av din röst.
  2 Och eftersom du önskar en följeslagare skall jag ge dig min tjänare Eden Smith.
  3 Gå därför ut och predika mitt evangelium, antingen norrut eller söderut, österut eller västerut, det har ingen betydelse, för ni kan inte gå fel.
  4 Förkunna därför det som ni har hört och förvisso tror på och avet är sant.
  5 Se, detta är hans vilja som har akallat er, er Återlösare, ja, Jesus Kristus. Amen.