Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i närheten av Fayette i New York i december 1830 (History of the Church, 1:139). Här ges den första befallningen i denna tidsutdelning om en insamling.
1–4: De heliga kallas att samlas i Ohio.
 
  1 SE, jag säger er att jag finner det inte lämpligt att ni skall aöversätta mer innan ni beger er till Ohio, och detta på grund av fienden och för er egen skull.
  2 Och vidare säger jag er att ni inte skall ge er av förrän ni har predikat mitt evangelium i dessa områden och har styrkt kyrkan var den än finns och alldeles speciellt i aColesville, ty se, de ber till mig med stor tro.
  3 Och vidare ger jag kyrkan en befallning att jag finner det lämpligt att de skall samlas i aOhio, i avvaktan på tiden då min tjänare Oliver Cowdery skall komma tillbaka till dem.
  4 Se, häri är visdom, och låt var och en själv avälja tills jag kommer. Ske alltså. Amen.