Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery och John Whitmer i Harmony i Pennsylvania i juli 1830 (History of the Church, 1:104). (Se överskriften till kapitel 24.)
 
1: De uppmanas att studera skrifterna och att predika; 2: Lagen om allmänt bifall fastställs.
 
  1 SE, jag säger er att ni skall ägna er tid åt att astudera skrifterna och predika och konfirmera församlingen i bColesville samt åt att bruka jorden, så som det krävs, tills ni skall resa västerut för att hålla nästa konferens, och då skall det tillkännages för er vad ni skall göra.
  2 Och allt i kyrkan skall ske med aallmänt bifall, genom mycket bön och tro, ty allt skall ni få genom tro. Amen.