En syn given till profeten Joseph Smith i templet i Kirtland i Ohio den 21 januari 1836 (History of the Church, 2:380–381). Detta hände vid utförandet av begåvningens förrättningar så långt som de då hade uppenbarats.
 
1–6: Profeten ser sin bror Alvin i det celestiala riket; 7–9: Läran om frälsning för de döda uppenbaras; 10: Alla barn är frälsta i det celestiala riket.
 
  1 aHIMLARNA öppnades för oss och jag såg Guds bcelestiala rike och dess härlighet. Huruvida jag var i ckroppen eller utanför kan jag inte säga.
  2 Jag såg aportens enastående skönhet genom vilken detta rikes arvingar skall inträda, den var som omringad av beldsflammor.
  3 Jag såg även Guds aflammande tron, varpå bFadern och cSonen satt.
  4 Jag såg detta rikes vackra gator, vilka tycktes vara belagda med aguld.
  5 Jag såg fader aAdam och bAbraham och min cfar och min dmor och min bror eAlvin, han som insomnade för länge sedan.
  6 Och jag förundrades över hur han hade fått en aarvedel i det riket, eftersom han hade lämnat det här livet innan Herren hade satt sin hand till verket för att samla Israel för bandra gången, och han inte hade blivit cdöpt till syndernas förlåtelse.
  7 Sålunda kom Herrens aröst till mig och sade: Alla som har dött butan kunskap om detta evangelium, vilka skulle ha tagit emot det om de hade tillåtits att stanna kvar, skall bli carvingar till Guds dcelestiala rike.
  8 Även alla som härefter dör utan kunskap om det, som askulle ha tagit emot det av hela sitt hjärta, skall bli arvingar till detta rike,
  9 ty jag, Herren, skall adöma alla människor enligt deras bgärningar, enligt deras hjärtans cönskemål.
  10 Och jag såg även att alla barn som dör innan de uppnår aansvarighetsåldern är bfrälsta i himlens celestiala rike.