Instruktioner av profeten Joseph Smith, givna i Ramus i Illinois den 16 och 17 maj 1843 (History of the Church, 5:392–393).
 
1–4: Celestialt äktenskap är nödvändigt för upphöjelse i den högsta himlen; 5–6: Förklaring till hur människor beseglas till evigt liv; 7–8: All ande är materia.
 
  1 I DEN acelestiala härligheten finns det tre himlar eller grader,
  2 och för att uppnå den ahögsta måste en människa ingå i denna prästadömets orden [det vill säga det nya och eviga bäktenskapsförbundet].
  3 Och om hon inte gör det kan hon inte uppnå den.
  4 Hon kan inträda i de andra, men det är slutet på hennes rike. Hon kan inte aföröka sig.
  5 (Den 17 maj 1843.) Det fastare aprofetiska ordet innebär att en människa genom uppenbarelse och profetians ande vet att hon är bbeseglad till cevigt liv genom det heliga prästadömets makt.
  6 Det är omöjligt för en människa att bli afrälst i bokunnighet.
  7 Det finns ingen immateriell materia. All aande är materia, men den är finare och renare och kan endast urskiljas med brenare ögon.
  8 Vi kan inte se den, men när våra kroppar är renade kommer vi att se att allt är materia.