Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hus i Nauvoo i Illinois den 9 juli 1841 (History of the Church, 4:382). Vid den här tiden var Brigham Young president för de tolv apostlarnas kvorum.
 
1–3: Brigham Young lovordas för sitt arbete och befrias från framtida resor utomlands.
 
  1 KÄRE och högt älskade broder aBrigham Young! Sannerligen, så säger Herren till dig: Min tjänare Brigham, det krävs inte längre av din hand att du skall lämna din familj som i gångna tider, ty ditt offer är godtagbart för mig.
  2 Jag har sett hur du har aarbetat och slitit med att resa för mitt namns skull.
  3 Därför befaller jag dig att sända mitt ord vida omkring och ta särskilt väl hand om din afamilj från denna stund och för evigt. Amen.