Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i närheten av Wights färjeläge, på en plats som hette Spring Hill i Daviess County i Missouri, den 19 maj 1838 (History of the Church, 3:35).
 
  1 SPRING HILL har av Herren fått namnet aAdam-ondi-Ahman eftersom det är platsen, sade han, dit bAdam skall komma för att besöka sitt folk, eller där den cGamle av dagar skall sitta, som profeten Daniel talade om.