Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829, när de genom urim och tummim frågade om Johannes, den älskade lärjungen, var kvar i köttet eller hade dött. 
 
Uppenbarelsen är en översatt version av den uppteckning som Johannes gjorde på pergament och som han själv gömde (History of the Church, 1:35–36).
 
1–3: Johannes den älskade kommer att leva tills Herren kommer; 4–8: Petrus, Jakob och Johannes innehar evangeliets nycklar.
 
  1 OCH Herren sade till mig: Johannes, min aälskade, vad bönskar du? Ty om du ber om det du önskar, skall det ges åt dig.
  2 Och jag sade till honom: Herre, ge mig makt över adöden, så att jag kan leva och föra själar till dig.
  3 Och Herren sade till mig: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Eftersom du önskar detta skall du astanna kvar tills jag kommer i min bhärlighet, och du skall cprofetera inför nationer, släkten, tungomål och folk.
  4 Och därför sade Herren till Petrus: Om jag vill att han skall stanna kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Ty hans önskan var att kunna föra själar till mig, men du önskade att du snart kunde komma till mig i mitt arike.
  5 Jag säger dig, Petrus, att detta var en god önskan, men min älskade har önskat att han kunde göra mer, eller ett ännu större verk ibland människorna än han tidigare har gjort.
  6 Ja, han har åtagit sig ett större verk, därför skall jag göra honom lik en flammande eld och en atjänande ängel. Han skall betjäna dem som skall bli frälsningens barvingar, vilka bor på cjorden.
  7 Och jag skall utse dig till att betjäna honom och din broder Jakob, och åt er tre skall jag ge denna makt och anycklarna till detta tjänandeverk, till dess jag kommer.
  8 Sannerligen säger jag er: Ni skall båda få enligt era önskningar, ty ni agläder er båda åt det som ni har önskat.