Ett utdrag från ängeln Moronis ord till profeten Joseph Smith på kvällen den 21 september, medan profeten var i sin fars hem i Manchester i New York 1823 (History of the Church, 1:12). Moroni var den siste i en lång rad historiker som fört den uppteckning som nu läggs fram för världen som Mormons bok. (Jämför Malaki 4:5–6; likaså kapitlen 27:9; 110:13–16 och 128:18.)
 
1: Elia skall uppenbara prästadömet; 2–3: Löftena till fäderna inplantas i barnens hjärtan.
 
  1 SE, jag skall uppenbara prästadömet för er genom profeten aElias hand, innan Herrens bstora och fruktansvärda dag kommer.
  2 Och ahan skall inplanta i barnens hjärtan de blöften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan skall vända sig till sina fäder.
  3 Om det inte vore så, skulle hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst.