Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till David Whitmer i Fayette i New York i juni 1829 (History of the Church, 1:48–50). Familjen Whitmer hade blivit mycket intresserad av översättningen av Mormons bok. Profeten bosatte sig i Peter Whitmer den äldres hem, där han bodde tills översättningsarbetet slutförts och upphovsrätten till den förestående boken var tryggad. Tre av sönerna Whitmer hade alla fått ett vittnesbörd om verkets äkthet och blev mycket intresserade av vad som var deras personliga plikt. Denna uppenbarelse och de två följande (kapitlen 15 och 16) gavs som svar på en förfrågan genom urim och tummim. David Whitmer blev senare ett av de tre vittnena till Mormons bok.
 
1–6: Arbetarna i vingården kommer att vinna frälsning; 7–8: Evigt liv är den största av Guds gåvor; 9–11: Kristus skapade himlarna och jorden.
 
  1 ETT stort och aförunderligt verk skall påbörjas ibland människobarnen.
  2 Se, jag är Gud. Ge akt på mitt ord, vilket är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mitt ord.
  3 Se, fältet har redan vitnat till skörd. Låt därför den som vill skörda svinga sin skära av all sin kraft och skörda medan dagen varar, så att han kan samla evig frälsning åt sin själ i Guds rike.
  4 Ja, den som svingar sin skära och skördar, han är kallad av Gud.
  5 Om du därför ber mig skall du få, om du bultar skall det öppnas för dig.
  6 Sök att frambringa och upprätta mitt Sion. Håll mina bud i allting.
  7 Och om du ahåller mina bud och bhåller ut intill änden skall du få cevigt liv, vilken gåva är den största av alla Guds gåvor.
  8 Och det skall ske att om du ber Fadern i mitt namn, i tro och med tillit, skall du få den aHelige Anden som inger vad du skall säga, för att du skall kunna stå som ett bvittne om de ting som du både skall chöra och se, och även för att du skall kunna förkunna omvändelse för detta släktled.
  9 Se, jag är aJesus Kristus, den blevande Gudens cSon, som dskapade himlarna och ejorden, ett fljus som inte kan döljas i gmörkret.
  10 Därför måste jag föra fram mitt evangeliums afullhet från bicke-judarna till Israels hus.
  11 Och se, du är David, och du är kallad att hjälpa till. Och om du gör detta och är trofast, skall du välsignas både andligen och timligen, och stor skall din lön bli. Amen.