Trosartiklarna utgör tretton uttalanden som sammanfattar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas grundläggande tro. De skrevs av profetenJoseph Smith som svar på ett brev från John Wentworth, Chicago Democtrats redaktör (1842 red. anmrk.), med en specifik begäran om en kortfattad redogörelse för de heligas trosuppfattning.

Trosartiklarna behandlar ämnen som gudomen, handlingsfriheten, försoningen, den Helige Andens gåva, kyrkans myndighet/organisation, de andliga gåvorna, de heliga skrifterna, fortlöpande uppenbarelse, händelserna i de sista dagarna, friheten att dyrka Gud, relationen mellan kyrka och stat samt en inställning till livet i stort.

Även om kyrkans tidiga missionärer och talesmän gjorde ett flertal sådana uttalanden, så kommer den centrala kärnan i de tretton trosartiklarna från den återställda kyrkans första år. De införlivades senare i Den kostbara pärlan och kanoniserades 1880.

Trosartiklarna är inte en sammanfattning av av kyrkans alla trosuppfattningar, och de är inte en trosbekännelse så som den förstås av den traditionella kristenheten, men de utgör en användbar och officiell sammanfattning av kyrkans fundamentala trosuppfattning.

Den engelska ursprungliga texten.

Trosartiklarna utgör tretton uttalanden som sammanfattar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas grundläggande tro. De skrevs av profetenJoseph Smith som svar på ett brev från John Wentworth, Chicago Democtrats redaktör, med en specifik begäran om en kortfattad redogörelse för de heligas trosuppfattning.
Trosartiklarna behandlar ämnen som gudomen, handlingsfriheten, försoningen, den Helige Andens gåva, kyrkans myndighet/organisation, de andliga gåvorna, de heliga skrifterna, fortlöpande uppenbarelse, händelserna i de sista dagarna, friheten att dyrka Gud, relationen mellan kyrka och stat samt en inställning till livet i stort.
Även om kyrkans tidiga missionärer och talesmän gjorde ett flertal sådana uttalanden, så kommer den centrala kärnan i de tretton trosartiklarna från den återställda kyrkans första år. De införlivades senare i Den kostbara pärlan och kanoniserades 1880.
Trosartiklarna är inte en sammanfattning av av kyrkans alla trosuppfattningar, och de är inte en trosbekännelse så som den förstås av den traditionella kristenheten, men de utgör en användbar och officiell sammanfattning av kyrkans fundamentala trosuppfattning.