9 Vi tror allt vad Gud har auppenbarat och allt vad han nu uppenbarar, och vi tror att han ännu kommer att buppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.
 
Förklaring till trosartikel 9

Gud har genom alla tidsåldrar talat till profeter och andra människor samt i olika tidsutdelningar organiserat sitt Rike. Vi vittnar nu om att detta har skett i sin fullhet i denna tid här på jorden.

Hänvisningar: Joh. 16:13 "Sanningens Ande ... han skall furkunna för eder vad komma skall." Mal. 3:1 "Se, jag skall sända ut min ängel." Upp. 14:6 "Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlrymden." Apg. 3:21 "Vilken dock himmelen måste dehålla intill de tider, då allt skall bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun."