8 Vi tror att aBibeln är Guds bord i den mån den är crätt översatt. Vi tror också att dMormons bok är Guds ord.
 
Förklaring till trosartikel 8

De tidigaste översättningarna av Bibeln (Gamla Testamentet) innehåller de gamla profeternas ord, och Nya Testamentet innehåller den lära som Kristus och hans apostlar undervisade om. Genom de många översättningar som ägt rum under seklernas gång, har ändringar gjorts i orginaltexten. Men de grundläggande skrifterna angående Guds handlingssätt med sina barn, finns upptecknade för oss i vår tid.

Mormons Bok översattes direkt, genom Guds gåva och kraft, från orginaltexten på plåtar, som överlämnades till Joseph Smith av ängeln Moroni. Bibeln och Mormon Bok vittnar tillsammans om att Jesus Kristus är människosläktets Frälsare.

Hänvisningar: Luk 24:32 "Voro icke våra hjärtan brinnande i oss, när han ... uttydde skrifterna för oss." Apg. 8:35 "Då öppnade Fillippus sin mun och begynte med detta skriftens ord förkunna för honom evangelium om Jesus." Matt. 18:16 "Var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago."