Förklaring till trosartikel 7

Kristus har givit sin kyrka många gåvor för att uppbygga sitt rike och att välsigna sina efterföljare. Genom tungomålsgåvan kan människor förstå ett främmande språk. Gud kommunicerar med sin kyrka genom uppenbarelser och syner. För dem som är sjuka till både kropp och själ kan helbrägdagörelsens gåva förlänas genom prästadömets kraft.

Hänvisningar: 1 Kor. 12:4 "Nådegåvorna äro många men Anden är en och densamme. Apg. 2:4, 7, 8 "... och begynte tala andra tungomål ... de uppfylldes av häpnad och förundran ... att var och av oss hör sitt eget tungomål talas." Matt. 9:35 "Jesus ... botade alla slags sjukdomar och all slags skröplighet." Apg. 5:16 "... förde med sig sjuka ... och alla blevo botade."