6 Vi tror på samma aorganisation som fanns i den ursprungliga kyrkan, nämligen bapostlar, cprofeter, dherdar, lärare, eevangelister och så vidare.
 
Förklaring till trosartikel 6

När Kristus personligen levde på jorden uppmanade han "Kom och följ mig," men till vissa gav han speciella kallelser. Främst bland dem var hans tolv apostlar. Dessa ordinerades och avskildes med speciell myndighet att verka i sina kallelser. Därefter kom många andra, såsom äldster och biskopar, som också ordinerades och avskildes för sina kallelser för att fullborda organisationen av hans rike på jorden.

Hänvisningar: Mark. 3:14 "Så förordnade han tolv, som skulle följa honom." Efes. 2:20 "Uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval." Apg. 6:6 "Dem läto de träda framför apostlarna, och dessa bådo och lade händerna på dem."