5 Vi tror att en man för att apredika evangeliet och betjäna i dess bförordningar måste ckallas av Gud genom dprofetia och genom ehandpåläggning av dem som har fmyndighet.
 
Förklaring till trosartikel 5

Att tjäna som evangeliets budbärare och betjäna i dess förordningar, är inte något som man själv utser sig till och inte heller kvalificerar sig till genom att enbart studera teologi. Kristus och hans apostlar kallade dem som tjänade genom personlig kallelse, ordination samt med händers påläggning.

Hänvisningar: Joh. 15:16 "I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder ..." Apg. 13:3 "Då fastade de och bådo och lade händerna på dem och läto dem begiva sig åstad." Apg. 14:23 "Därefter utvalde de åt dem ´äldste´ för var särskild församling, och anbefallde dem efter bön och fastor åt Herren ..."