4 Vi tror att evangeliets första grundsatser och aförordningar är: (1) bTro på Herren Jesus Kristus, (2) comvändelse, (3) ddop genom nedsänkning till syndernas eförlåtelse, (4) fhandpåläggning för den gHelige Andens gåva.
 
Förklaring till trosartikel 4

Kristus och hans apostlar undervisade om att tro, omvändelse och mottagande av vissa förordningar kunde medföra evig frälsning. Efter att en person visat prov på tro och omvändelse, fordras det att vederbörande blir döpt i vatten och får mottaga den Helige Anden, som skedde genom händers påläggning.

Hänvisningar: Mark. 1:15 "... gören bättring och tron evangelium; Mark. 6:12 "Och de gingo ut och predikade att man skulle göra bättring;" Matt. 9:29 "Ske eder efter eder tro." Matt. 3:16 "Och när Jesus var döpt steg han upp ur vattnet" Apg. 1:5 "Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig ande." Apg. 8:38 "... och de stego båda ned i vattnet ..." Apg. 8:17 "De lade då händerna på dem, och de undfingo helig ande." Apg. 2:38 "Gören bättring och låten alla döpa eder ... till edra synders förlåtelse; då solen I såsom gåva undfå den helige Anden."