3 Vi tror att hela människosläktet kan afrälsas genom Kristi bförsoning och genom clydnad mot evangeliets dlagar och eförordningar.
 
Förklaring till trosartikel 3

Uppståndelsen från de döda kommer genom Kristi försonande blod och frivilliga lidande och död. Evigt framåtskridande kommer genom att lyda lagar och förordningar.

Hänvisningar: Hebr. 9:12 "... med sitt eget blod en gång för alla ... vann Han en evig förlossning." Matt. 7:21 "Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ´Herre, Herre´, utan den som gör min himmelske Faders vilja."