2 Vi tror att människor kommer att straffas för sina aegna synder och inte för Adams böverträdelse.
 
Förklaring till trosartikel 2

Genom Adam inträdde den jordiska eller lekamliga döden. Genom Kristus kom uppståndelsen och återlösningen från Adams synd. Evigt framåtskridande kommer genom tro och lydnad till Guds lagar.

Hänvisning: 1 Kor. 15:22 " Och så som i Adam alla dö, skola och i Kristus alla göras levande."