13 Vi tror på att vara aärliga, sanna, bkyska, välvilliga och dygdiga och att cgöra gott mot alla människor, ja, vi kan verkligen säga att vi följer Paulus duppmaning: Vi tror allting, vi ehoppas allting, vi har uthärdat mycket och hoppas kunna futhärda allting. Finns det något som är gdygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt, så söker vi efter detta.
 
Förklaring till trosartikel 13
 
Hänvisningar: 1 Kor. 13:6, 7, 13 "Har sin glädje i sanningen, fördrager allting, tror allting ... Så bliva de beståndande, tron hoppet och kärleken.