12 Vi tror på att underordna oss kungar, presidenter, styresmän och överhetspersoner samt att lyda, ära och upprätthålla alagen.
 
Förklaring till trosartikel 12
 
Hänvisningar: Tit. 3:1 "... de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter." Matt. 22:21 "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud."