11 Vi gör anspråk på aförmånen att tillbe Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt eget bsamvetes cmaningar och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att dtillbe hur, var eller vad de vill.