10 Vi tror på Israels bokstavliga ainsamling och på de btio stammarnas återställelse, att cSion (Nya Jerusalem) kommer att grundläggas på det amerikanska fastlandet, att Kristus personligen kommer att dregera på jorden samt att jorden kommer att eförnyas och få sin fparadisiska ghärlighet.
 
Förklaring till trosartikel 10

Det finns en tro bland de flesta kristna religionerna att Kristus skall återkomma, att alla rättfärdiga människor på jorden skall uppstå från de döda. Det finns också en tro på att det skall bli ett tusenårsrike med frid och kärlek bland mänskligheten.

Vi lär att tiden snart är inne då Israels samtliga tolv stammar skall återkomma. Ett rättfärdigt folk ur Kristi kyrka kommer att leva på den amerikanska kontinenten. Dessutom kommer det att finnas andra människor, som kallas Sion (Sion: de renhjärtade) på olika platser i världen, och Kristus kommer att bo bland dem. Efter den yttersta domen, kommer jorden att förvandlas till en plats där det råder celestial härlighet.

Hänvisningar:

Efes. 1:10 "... i tidernas fullbordan skulle ... samla och förena Guds förskingrade barn." Hes. 37:22 "Och jag skall göra dem till ett folk i landet på Israels berg ..." 1 Kor. 15:25 "Ty han måste regera till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter." 2 Petr. 3:13 "Men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte." Upp. 21:1 "Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna."