1 VI atrorbGud den evige Fadern, på hans cSon Jesus Kristus och på den dHelige Anden.
 

Förklaring till trosartikel 1

Gudomen består av tre separata personer:

  • Gud den högste och vår andlige Fader
  • Jesus Kristus är Guds fysiskt enfödde Son och människosläktets Frälsare
  • Den Helige Anden är en person som består av ande och som upplyser människor i ljus och sanning.

Dessa tre personer är ett i ändamål och överensstämmelse, men de är ej en och samma personlighet. Hänvisningar, se ne

  1. Gud och Jesus Kristus -- Matt. 3:17 ... en röst från himmelen sade: "Detta är min enfödde Son". Apg. 7:55-56 ... Jesus på Guds högra sida.
  2. Den helige Anden -- Joh. 14:26 Den Helige Anden skall lära eder allt.
  3. Tre personer -- Matt. 3:16-17 Fadern, Sonen och den Helige Anden.