En faksimil från abrahams bok
Nummer 3
En faksimil från abrahams bok Nummer 3
FÖRKLARING
Figur 1. Abraham sittande på Faraos tron, genom artighet från kungens sida, med en krona på huvudet som föreställer prästadömet, och är en symbol för det främsta presidentskapet i himlen, med rättfärdighetens och domens spira i handen.
Figur 2. Kung Farao, vars namn står i skrivtecknen över hans huvud.
Figur 3. Betyder Abraham i Egypten, så som också återges i figur 10 i faksimil nummer ett.
Figur 4. Faraos furste, Egyptens kung, som det står skrivet över handen.
Figur 5. Shulem, en av kungens förnämsta uppassare, som skrivtecknen över hans hand visar.
Figur 6. Olimlah, en slav som tillhör fursten.
Abraham framlägger astronomins grundsatser vid kungens hov.