En faksimil från abrahams bok
Nummer 2
En faksimil från abrahams bok Nummer 2
FÖRKLARING
Figur 1. Kolob, som betyder den första skapelsen, närmast det celestiala eller Guds boning. Först i fråga om att styra, sist vad gäller tideräkningen. Tideräkning enligt celestial tid, vilken celestiala tid innebär en dag för en aln. En dag på Kolob motsvarar ett tusen år enligt tideräkningen på denna jord som av egyptierna kallas Jah-oh-eh.
Figur 2. Står närmast Kolob och kallas av egyptierna för Oliblish, som är den näst största regerande skapelsen i närheten av det celestiala, eller den plats där Gud bor. Den innehar även maktens nycklar rörande andra planeter, så som det uppenbarades av Gud för Abraham när han frambar offer på ett altare som han hade byggt åt Herren.
Figur 3. Skall föreställa Gud sittande på sin tron iklädd makt och myndighet med en krona av evigt ljus på huvudet. Den föreställer också det heliga prästadömets stora nyckelord så som de uppbarades för Adam i Edens lustgård, likaså för Set, Noa, Melkisedek, Abraham och för alla som prästadömet uppenbarades för.
Figur 4. Motsvarar det hebreiska ordet Raukeeyang, som betyder rymden eller himlavalven, likaså en siffra som på egyptiska betyder ett tusen och som motsvarar tideräkningen på Oliblish, som är lika med Kolob i sin rotation och i sin tideräkning.
Figur 5. Kallas på egytiska Enish-go-on-dosh. Denna är också en av de styrande planeterna, och egyptierna säger att den är solen och lånar sitt ljus från Kolob med hjälp av Kae-e-vanrash, som är den stora nyckeln, eller med andra ord den styrande makten som styr femton andra fixplaneter eller fixstjärnor, och dessutom Floeese, eller månen, jorden och solen i deras årliga rotationer. Denna planet får sin kraft med hjälp av Kli-flos-is-es eller Hah-ko-kau-beam, stjärnorna som figurerna 22 och 23 föreställer, och får ljus genom Kolobs rotationer.
Figur 6. Föreställer jorden i dess fyra delar.
Figur 7. Föreställer Gud sittande på sin tron, och uppenbarar genom himlarna prästadömets stora nyckelord, och dessutom uppenbarar den för Abraham den Helige Andens tecken i form av en duva.
Figur 8. Innehåller skrift som inte kan uppenbaras för världen, men som kan tas emot i Guds heliga tempel.
Figur 9. Bör inte uppenbaras för närvarande.
Figur 10. Dito.
Figur 11. Dito. Om världen kan ta reda på dessa siffror, så låt det ske. Amen.
Figurerna 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21 kommer att ges i Herrens egen rätta tid.
Ovanstående översättning är given så långt vi för närvarande har rätt att ge den.