En faksimil från abrahams bok
Nummer 1
En faksimil från abrahams bok Nummer 1
FÖRKLARING
Figur 1. Herrens ängel.
Figur 2. Abraham fastspänd på ett altare.
Figur 3. Elkenahs avgudadyrkande präst försöker frambära Abraham som ett offer.
Figur 4. De avgudadyrkande prästernas offeraltare står framför Elkenahs, Libnahs, Mahmackrahs, Korashs och Faraos gudar.
Figur 5. Elkenahs avgud.
Figur 6. Libnahs avgud.
Figur 7. Mahmackrahs avgud.
Figur 8. Korashs avgud.
Figur 9. Faraos avgud.
Figur 10. Abraham i Egypten.
Figur 11. Avsedd att representera himlens pelare, som egyptierna förstod dem.
Figur 12. Raukeeyang betyder rymden eller valvet över våra huvuden, men i det här fallet, i samband med detta ämne, avsåg egyptierna att det skulle betyda Shaumau, att vara hög, eller himlarna, som motsvarar det hebreiska ordet Shaumahyeem.