Gudarna avslutar planläggningen av alltings skapelse — De genomför skapelsen enligt sina planer – Adam namnger varje levande skapelse.
 
  1 Och sålunda skall vi fullborda himlarna och jorden och alla deras härskaror.
  2 Och Gudarna sade till varandra: I den asjunde tidsperioden skall vi avsluta vårt verk som vi har rådgjort om, och i den sjunde tidsperioden skall vi vila från allt vårt verk som vi har rådgjort om.
  3 Och Gudarna avslutade i den sjunde tidsperioden sitt verk, eftersom de i den sjunde tidsperioden skulle avila från alla de verk som de (Gudarna) hade rådgjort med varandra om att forma, och de bhelgade den. Och detta var deras beslut då de rådgjorde med varandra om att forma himlarna och jorden.
  4 Och Gudarna kom ned och formade dessa himlarnas och jordens tidsperioder när dessa formades den dag då Gudarna formade jorden och himlarna,
  5 i enlighet med allt vad de hade sagt rörande varje planta på marken ainnan den var i jorden, och varje ört på marken innan den växte, ty Gudarna hade inte låtit det regna på jorden när de rådgjorde om att skapa dem, och hade inte format någon man till att bruka jorden.
  6 Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela markens yta.
  7 Och aGudarna formade mannen av jordens bstoft och tog hans cande (det vill säga mannens ande) och införde den i honom, och blåste livsanden in i hans näsborrar, och människan blev en levande dsjäl.
  8 Och Gudarna planterade en lustgård österut i aEden, och där satte de mannen vars ande de hade infört i den kropp de format.
  9 Och ut ur jorden lät Gudarna varje träd växa som är ljuvligt att se på och gott till föda, och mitt i lustgården även alivets träd och kunskapens träd på gott och ont.
  10 Det utgick en flod från Eden för att vattna lustgården, och därifrån delade den sig och blev till fyra strömmar.
  11 Och Gudarna tog mannen och satte honom i Edens lustgård till att odla och bevara den.
  12 Och Gudarna befallde mannen och sade: Du må fritt äta av varje träd i lustgården,
  13 men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter därav skall du förvisso dö. Nu såg jag, Abraham, att det var enligt Herrens atid, som var enligt bKolobs tid, ty än så länge hade Gudarna inte givit Adam hans tideräkning.
  14 Och Gudarna sade: Låt oss göra en passande medhjälpare åt mannen, ty det är inte gott för mannen att vara ensam, därför skall vi forma en lämplig medhjälpare åt honom.
  15 Och Gudarna lät en djup sömn falla över aAdam, och han sov, och de tog ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.
  16 Och av det revben som Gudarna hade tagit från mannen, formade de en akvinna och förde henne fram till mannen.
  17 Och Adam sade: Detta var ben av mina ben och kött av mitt kött. Se, hon skall heta maninna, ty av mannen blev hon tagen.
  18 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och ahålla sig till sin hustru, och de skall vara bett kött.
  19 Och de var båda nakna, mannen och hans hustru, och blygdes inte.
  20 Och ur jorden formade Gudarna varje djur på marken och varje fågel i luften, och förde dem till Adam för att se vad han skulle kalla dem. Och vad Adam än kallade alla levande varelser, det skulle vara deras namn.
  21 Och Adam gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna i luften, åt varje djur på marken, och för Adam fanns det en lämplig medhjälpare.