Gudarna planlägger jordens skapelse och allt liv därpå — Deras planer för sex dagars skapande framställs.
 
  1 Och då sade Herren: Låt oss gå ned. Och de gick ned i abegynnelsen, och de, det vill säga Gudarna, borganiserade och formade himlarna och jorden.
  2 Och sedan jorden hade formats var den tom och öde, eftersom de inte hade format något annat än jorden, och mörker rådde över djupets yta och Gudarnas ande asvävade över vattnens yta.
  3 Och de (Gudarna) sade: Låt det bli ljus, och det blev ljus.
  4 Och de (Gudarna) uppfattade ljuset, ty ljuset var klart, och de skilde ljuset, eller lät det skiljas, från mörkret.
  5 Och Gudarna kallade ljuset dag, och mörkret kallade de natt. Och det hände sig att tiden från kvällen till morgonen kallade de natt, och tiden från morgonen till kvällen kallade de dag, och detta var det första eller början på det som de kallade dag och natt.
  6 Och Gudarna sade även: Låt det bli ett avalv mitt i vattnen, och det skall dela vattnen från vattnen.
  7 Och Gudarna befallde valvet, så att det skilde vattnen som var under valvet från vattnen som var över valvet, och det skedde alldeles som de befallde.
  8 Och Gudarna kallade valvet ahimmel. Och det hände sig att det var från kväll till morgon, som de kallade natt, och det hände sig att det var från morgon till kväll, som de kallade dag. Och detta var den andra btidsperioden som de kallade natt och dag.
  9 Och Gudarna befallde och sade: Låt avattnen under himlen samlas på ben plats, och låt jorden komma fram torr. Och det skedde som de befallde.
  10 Och Gudarna kallade den torra marken jord och vattensamlingarna kallade de astora vatten. Och Gudarna såg att de blev åtlydda.
  11 Och Gudarna sade: Låt oss bereda jorden till att frambringa agräs, den fröbärande örten, det fruktbärande trädet som bär frukt efter sin art, vars frön i sig själv ger sin egen avbild på jorden. Och det skedde så, alldeles som de befallde.
  12 Och Gudarna organiserade jorden till att frambringa gräs från dess eget frö, och örten till att frambringa örter från sitt eget frö, som ger frön efter sin art, och jorden till att frambringa trädet från dess eget frö, som bär frukt, vars frön i sig själv endast kan frambringa detsamma, efter sin art. Och Gudarna såg att de blev åtlydda.
  13 Och det hände sig att de numrerade dagarna. Tiden från kvällen till morgonen kallade de natt, och det hände sig att de kallade tiden från morgonen till kvällen för dag, och det var den tredje tidsperioden.
  14 Och Gudarna organiserade aljusen på himlavalvet och lät dem skilja dagen från natten och organiserade dem till att vara till tecken och till årstider och till dagar och till år,
  15 och organiserade dem till att vara till ljus på himlavalvet för att ge ljus på jorden. Och det skedde så.
  16 Och Gudarna organiserade de två stora ljusen, det astörre ljuset till att råda över dagen och det mindre ljuset till att råda över natten. Tillsammans med det mindre ljuset satte de även stjärnorna.
  17 Och Gudarna satte dem på himlarnas valv till att ge ljus på jorden och till att råda över dagen och över natten och till att låta ljuset skiljas från mörkret.
  18 Och Gudarna vakade över det som de hade befallt tills det åtlyddes.
  19 Och det hände sig att det var från kväll till morgon som det var natt, och det hände sig att det var från morgon till kväll som det var dag, och det var den fjärde tidsperioden.
  20 Och Gudarna sade: Låt oss bereda vattnen att frambringa ett vimmel av rörliga varelser och fåglarna så att de kan flyga över jorden i det öppna himlavalvet.
  21 Och Gudarna beredde vattnen så att de skulle kunna frambringa stora avalar och varje levande varelse som rör sig, vilka vattnen skulle frambringa ett vimmel av, var och en efter sin art, och varje bevingad fågel efter sin art. Och Gudarna såg att de skulle bli åtlydda och att deras plan var god.
  22 Och Gudarna sade: Vi skall välsigna dem och låta dem bli fruktsamma och föröka sig och fylla vattnen i haven eller de astora vattnen, och låta fåglarna föröka sig på jorden.
  23 Och det hände sig att det var från kväll till morgon, som de kallade natt, och det hände sig att det var från morgon till kväll, som de kallade dag, och det var den femte tidsperioden.
  24 Och aGudarna beredde jorden till att frambringa levande varelser efter deras art, boskapsdjur och krälande djur och jordens djur efter deras art. Och det blev så som de hade sagt.
  25 Och Gudarna organiserade jorden till att frambringa djuren efter deras art, och boskapsdjuren efter deras art, och alla kräldjur på marken efter deras art. Och Gudarna såg att de skulle lyda.
  26 Och Gudarna arådgjorde med varandra och sade: Låt oss gå ned och bforma människan till vår cavbild, till att vara lika oss, och vi skall ge dem herravälde över havets fiskar och över luftens fåglar och över boskapsdjuren och över hela jorden och över varje kräldjur som krälar på jorden.
  27 Så gick aGudarna ned för att organisera människan till sin egen avbild, till Gudarnas avbild skulle de forma henne, till man och kvinna skulle de forma dem.
  28 Och Gudarna sade: Vi skall välsigna dem. Och Gudarna sade: Vi skall låta dem bli fruktsamma och föröka sig och uppfylla jorden och lägga den under sig, och få herravälde över fiskarna i havet och över fåglarna i luften och över allt levande som rör sig på jorden.
  29 Och Gudarna sade: Se, vi skall ge dem varje fröbärande ört som skall komma på hela jordens yta, och varje träd som det finns frukt på, ja, frukten av det fröbärande trädet skall vi ge dem, den skall de ha till aföda.
  30 Och åt jordens alla djur och åt luftens alla fåglar och åt allt som krälar på jorden, se, åt dem skall vi ge liv, och vi skall även ge dem alla gröna örter till föda, och på så sätt skall allt detta organiseras.
  31 Och Gudarna sade: Vi skall göra allt vad vi har sagt och organisera dem, och se, de skall vara mycket lydiga. Och det hände sig att det var från kväll till morgon, som de kallade natt, och det hände sig att det var från morgon till kväll, som de kallade dag, och de räknade den som den asjätte tidsperioden.