Var och en av oss har en uppgift att fylla i kyrkans historia. Somliga medlemmar föds in i familjer som i generationer har omfattat evangeliet och uppfostrat sina barn på Herrens vägar. Andra får höra evangeliet för första gången och stiger i dopets vatten, och därmed ingår de heliga förbund att göra sin del i uppbyggandet av Guds rike. Många medlemmar bor i områden där de precis har påbörjat sin egen epok i kyrkans historia och skapar en arvedel av tro för sina barn. Oavsett vilken situation vi befinner oss i är vi alla en viktig del i uppbyggandet av Sion och i förberedelsen för Frälsarens andra ankomst. Vi är "inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har [vårt] hem hos Gud" (Ef 2:19).

Oavsett om vi är nya eller gamla medlemmar får vi en arvedel av tro och uppoffringar från dem som gått före oss. Vi är också nutida pionjärer för våra barn och för miljontals av vår himmelske Faders barn som fortfarande väntar på att få höra och ta emot Jesu Kristi evangelium. Vi bidrar på olika sätt över hela världen genom att trofast föra ut Herrens verk.

Fäder och mödrar undervisar under bön sina barn om rättfärdighetens principer. Hemlärare och besökslärarinnor tar hand om de behövande. Familjer tar farväl av missionärer som har valt att helga år av sitt liv åt att föra ut evangeliets budskap till andra. Osjälviska ledare inom prästadömet och biorganisationerna besvarar kallelsen att tjäna andra. Genom otaliga timmar av tyst arbete med att söka efter namnet på förfäder och utföra heliga förordningar i templet, utsträcks välsignelser till både levande och döda.

Vi hjälper var och en till med att uppfylla den bestämmelse för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som uppenbarades för profeten Joseph Smith. År 1842 profeterade han:
 
"Sanningens banér [har] upprests. Ingen gudlös hand kan hindra verkets framgång. Förföljelser må rasa, pöbelhopar må samlas, arméer må förena sig, förtalet må nedsvärta, men Guds sanning skall gå fram kraftfullt, ädelt och oförskräckt, tills den genomträngt varje kontinent, förkunnats i varje trakt, täckt varje land och ljudit i varje öra, tills Guds avsikter utförts och den store Jehova säger att verket är fullbordat."X1X
 
Även om kyrkan förblev mycket liten under profeten Joseph Smiths livstid visste han att den var Guds rike på jorden och att dess bestämmelse var att fylla hela jorden med Jesu Kristi evangeliums sanningar. Vi har på senare år bevittnat kyrkans dramatiska tillväxt. Vi har förmånen att leva i en tid när vi kan bidra med egen tro och med uppoffringar för att hjälpa till med att upprätta Guds rike, ett rike som består för evigt.
 
Dessa missionärer hjälper till att uppfylla Joseph Smiths profetia: "Guds sanning skall gå fram kraftfullt, ädelt och oförskräckt, tills den genomträngt varje kontinent ... och ljudit i varje öra."